કૃષ્ણ અને કર્ણ Priyansh Parmar દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કૃષ્ણ અને કર્ણ

Priyansh Parmar દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

This is my first try towards writing.In this book i described conversation between karna and krishna at kurukshetra.karna asks some questions and krishna will answer all questions.