રામદાસ RAKESH RATHOD દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

રામદાસ

RAKESH RATHOD દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો સંયોગ એ ભગવાનને આવવા મજબુર કરે છે.. ભક્તના અતૂટ વિશ્વાસ માટે ભગવાન ખુદ હાજર થાય છે... એવી થોડી હકીકતો પર આધારિત.. નાનકડી વાત... સમજનાર સમજે ને નાસમજ ભટક્યા કરે...