વાર્તા તમારી શબ્દો અમારા Pruthvi Gohel દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાર્તા તમારી શબ્દો અમારા

Pruthvi Gohel Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

આગળના પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે, પરીશા એ સુરેશને પોતાના જીવનની બધી વાત કરી. અને પોતાની યોજના માં સુરેશને સાથ આપવા કહ્યું અને સુરેશ તે માટે સહમત થયો. હવે વધુ વાંચો આજના પ્રકરણમાં.