લેખકનું નામ: Zaverchand Meghani
સરેરાશ રેટિંગ: (24)
Kurbanini kathao bhag 1

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Jayesh Dudhat 1 વર્ષ પહેલા

AMIT CHAVDA 2 વર્ષ પહેલા

Harsha Patel 2 વર્ષ પહેલા

ketan bhut 2 વર્ષ પહેલા

Rohit Desai 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Goraniya 2 વર્ષ પહેલા

Kishan Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Yogesh Manek 2 વર્ષ પહેલા

i m big fen of your books....i like all books of urs

Shreemali Tushar 3 વર્ષ પહેલા

Samardip 3 વર્ષ પહેલા

Chirag Chhayani 3 વર્ષ પહેલા

KiShan 3 વર્ષ પહેલા

patel jignesh 3 વર્ષ પહેલા

Kalpesh 3 વર્ષ પહેલા

shyamgadhvi 9925287459 3 વર્ષ પહેલા

Piyush Kubavat 3 વર્ષ પહેલા

Bhaveshkumar K Chudasama 4 વર્ષ પહેલા

Adwitiya, Ajod vartao

Rahul Rana 4 વર્ષ પહેલા

Bharat Lakhani 4 વર્ષ પહેલા

Milan Bhatiya 4 વર્ષ પહેલા

Kalpesh Patel 4 વર્ષ પહેલા

rajive 4 વર્ષ પહેલા

Jasmin R Vachhani 4 વર્ષ પહેલા

Ahir Dhansukh Jethava 4 વર્ષ પહેલા

Must