ર્ડો. યશ પટેલ

ર્ડો. યશ પટેલ માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@yash99

(158)

25

30.2k

60.7k

તમારા વિષે

ર્ડો. યશ પટેલ is a writer on Matrubharti with over 60.7k views of their stories and over 30.2k downloads of their stories, total published stories by the author are 25 stories, this is interesting and commendable work done by the author.

    • 2.3k
    • 3.3k
    • 2.9k
    • 3k
    • 4.6k