કાળુજી મફાજી રાજપુત

કાળુજી મફાજી રાજપુત માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@kmrajput

(154)

25

48.6k

134.5k

તમારા વિષે

જન્મ.29/12/2000 જન્મ સ્થળ: ગુજરાત નું નાનું એવું ગામ ધાખા પિતાનું નામ મફાજી કેસર સિંહ રાજપૂત માતાનું નામ : દરિયા બેન રાજપુત અભ્યાસ: ધોરણ 12 સુધી लेखक :ऐतिहासिक : हॉरर स्टोरी: जीवन चरित्र :लेख : इत्यादि: