કાળુજી મફાજી રાજપુત

કાળુજી મફાજી રાજપુત માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@kmrajput

(154)

25

48.2k

133.6k

તમારા વિષે

જન્મ.29/12/2000 જન્મ સ્થળ: ગુજરાત નું નાનું એવું ગામ ધાખા પિતાનું નામ મફાજી કેસર સિંહ રાજપૂત માતાનું નામ : દરિયા બેન રાજપુત અભ્યાસ: ધોરણ 12 સુધી लेखक :ऐतिहासिक : हॉरर स्टोरी: जीवन चरित्र :लेख : इत्यादि:

  • 2.7k
  • 4k
  • 6.4k
  • 11.6k
  • 4.6k
  • 4k
  • 5.5k
  • 12.7k