ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ વાર્તાઓ ફ્રીમાં વાંચો અને pdf ડાઉનલોડ કરો

હકીકતનું સ્વપ્ન..!! - 1
દ્વારા Hemali Gohil Rashu

આ કથા સંપૂર્ણ કાલ્પનિક છે જે કોઈના જીવન કે સત્ય પર આધારિત નથી અથવા આવી કોઈ ઘટનાને પ્રોત્સાહન આપતી નથી જેની ખાસ નોંધ લેશો આ કથા અવનીશ અને હર્ષાના દાંપત્યજીવન ...