Ankit Chaudhary શિવ

Ankit Chaudhary શિવ માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@iamsoankitgmailcom

(3.9k)

105

197.3k

449.9k

તમારા વિષે

મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary