• સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • મરીઝ અને મરીઝ | સૌમ્ય જોશી | શબ્દોત્સવ 2020

 • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • શબનમ ખોજા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • ખલીલ ધનતેજવી । કવિ સંમેલન । દૂરબીન

 • અનિલ ચાવડા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અનિલ ચાવડા । કવિ સંમેલન । શબ્દોત્સવ 2020

 • કૌશિક પરમાર "ઉસ્તાદ" । કવિ સંમેલન । દૂરબીન

 • હિરેન ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અનિલ ચાવડા - કાવ્યોત્સવ

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • પ્રણવ પંડ્યા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • શ્રી ભાવિન ગોપાણી - મુશાયરો વડોદરા