• જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ભીખુદાન ગઢવી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • શાહબુદ્દીન રાઠોડ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • વક્તવ્ય - વિચારોનું મેઘધનુષ

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા