• KD Live Show - June 2024

 • મયુર ચૌહાણ | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી પ્રશાંત બારોટ | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી રવજી ગાબાણી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી ભાવેશ ભટ્ટ | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • 1st Friday with KD Live | Season 11 | March 22

 • ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી દેવેન્દ્ર પટેલ | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • 1st Friday with KD Live | Season 6 | September 21

 • શ્રી રમેશ તન્ના | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી પ્રતાપ સિંહ ડાભી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી કમલ જોશી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી ભવેન કચ્છી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • પાસપોર્ટ અને સાહેબ

 • સૌમ્ય જોશી સાથે વાતો કરીએ

 • Co - Authors | Tale of Hope and Love | Kajal Mehta