• તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • Anami - A Breakup Story

 • ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી

 • મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • The End | Based On True Story

 • CCTV | Horror Short Film

 • વાર્તાકાર | એક અમદાવાદી શોર્ટ ફિલ્મ

 • The Lift | Short Film

 • ૨૬

 • Ashq | Short film

 • LIMBU | A Comedy Gujarati Short Film

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

 • Bhinaash | A tale of two sisters