• બંસરી યોગેન્દ્ર | મરીઝની ગઝલનો આસ્વાદ

  • હેરિટેજ રૉક ડાયરો । અરવિંદ વેગડા

  • હેરિટેજ રૉક ડાયરો । લીલાધર વાઢીયા । હિમાંશુ ચૌહાણ

  • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

  • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

  • બલરાજ શાસ્ત્રી | વનરાજ શાસ્ત્રી | જુગલબંધી

  • કાજલ છાયા । ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત

  • ગુજરાતી સુગમ સંગીત

  • નિર્મલદાન ગઢવી ડાયરો

  • શૈલી પરીખ શાહ - ભારતીય વિધ્યા ભવન

  • હસમુખ બારોટ - ભારતીય વિધ્યા ભવન