• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક