હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ ભાગ - ૨

ગુજરાતી   |   16m 45s   |   710 વ્યુસ

હું બોલું તું સાંભળ કાર્યક્રમ સિરીઝમાં હર્ષ શોધનની મ્યુઝિકલ કવિતાઓ. કવિતાઓને રજુ કરવાનો એક અનોખો પ્રયાશ

×
×
હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ ભાગ - ૨