Ankit Chaudhary શિવ

Ankit Chaudhary શિવ માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@iamsoankitgmailcom

(3.9k)

105

194.2k

443k

તમારા વિષે

મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • (33)
  • 10k
  • (55)
  • 6.7k
  • (25)
  • 3.2k
  • (14)
  • 4.6k
  • (13)
  • 2.5k
  • (16)
  • 5.5k
  • 5.5k
  • (59)
  • 8.8k