નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ યાયાવર કલાર છે, જૂનાગઢનો રહેવાસી છું. વાંચન અને લેખનનો શોખ છે. લેખનમાં હાસ્યરસ એ મારો ગમતો વિષય છે. એ ઉપરાંત ટૂંકી વાર્તાઓ, લધુકથાઓ , નોવેલ વગેરે લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આશા છે કે આ મારો પ્રયત્ન આપને ગમશે ...

  • (10)
  • 238
  • (42)
  • 456
  • (20)
  • 202
  • (28)
  • 654
  • (63)
  • 657
  • (8)
  • 503
  • (7)
  • 671
  • (19)
  • 996
  • (36)
  • 1k
  • (46)
  • 1.3k