નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ યાયાવર કલાર છે, જૂનાગઢનો રહેવાસી છું. વાંચન અને લેખનનો શોખ છે. લેખનમાં હાસ્યરસ એ મારો ગમતો વિષય છે. એ ઉપરાંત ટૂંકી વાર્તાઓ, લધુકથાઓ , નોવેલ વગેરે લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આશા છે કે આ મારો પ્રયત્ન આપને ગમશે ...

  • (6)
  • 109
  • (42)
  • 414
  • (20)
  • 185
  • (28)
  • 274
  • (62)
  • 626
  • (8)
  • 455
  • (7)
  • 647
  • (19)
  • 1k
  • (36)
  • 1k
  • (46)
  • 1.3k