• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • અનિલ ચાવડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કિરીટ ગોસ્વામી | બાળસાહિત્ય ઉત્સવ

 • નયના જાની - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • હર્ષિદા ત્રિવેદી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ