હું સ્નેહા પટેલ- બ્લોગ પરથી અનેકો છાપામાં - મેગેઝિનમાં કોલમ મેળવનાર અને એ પ્રસિધ્ધ કોલમોના પુસ્તકોથી અઢળક સફળતા મેળવાનાર સૌપ્રથમ લેખિકા. હું અમદાવાદમાં રહુ છું. ચાર પુસ્તક પબ્લીશ થઈ ચૂક્યાં છે. ૧. વાત બે પળની ૨. વાત થૉડી હૂંફની ૩. વાત દીકરીની - દીકરીએ જ સાસરે કેમ જવાનું આ ત્રણ ટૂંકી વાર્તાઓના છે ૪. અક્ષિતારક - આ મારું ગઝલ અને અછાંદસ કાવ્યોનું પ્રથમ પુસ્તક છે. આ સિવાય હું ફિલોસોફી, આધ્યાત્મિક, હળવા રમૂજી લેખ ને નવલકથા પણ લખું છું . મારા પુસ્તકો મેળવવા મને ૯૯૨૫૨૮૭ ૪૪૦ વોટસએપમેસેજ કરી શકો છો.

  • (9)
  • 195
  • (31)
  • 1.1k
  • (11)
  • 731
  • (24)
  • 1.3k
  • (12)
  • 1.6k
  • (27)
  • 1.7k
  • (22)
  • 1.7k
  • (14)
  • 1.8k
  • (12)
  • 1.2k
  • (12)
  • 1.7k