નિમિષા દલાલ્

નિમિષા દલાલ્ માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@meghrain41yahooin

(603)

સુરત

22

22.9k

74.4k

તમારા વિષે

બે વર્ષ લોકલ દૈનિક સમાચાર પત્ર ‘ગુજરાતમિત્ર’માં નોકરી, તેમજ સાહિત્યકાર શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માના રાઈટર તરીકેની જવાબદારી નિભાવી. ૨૦૧૪માં પ્રકાશિત વાર્તા ‘દીદી, મારી દીદી..’ને ‘કુમાર’નું કમળાબહેન પરીખ લેખિકા પારિતોષિક મળ્યું. એક પુસ્તક પ્રકાશિત જાન્યુઆરી : ૨૦૧૮ 'કોફીનો એક કપ' હાલ માત્ર વાર્તાઓનું એક હાર્ડ કોપી ત્રિમાસિક 'વાર્તાસૃષ્ટિ' પ્રકાશિત કરું છું.

  • (13)
  • 3.5k
  • (30)
  • 3.6k
  • (31)
  • 4.2k
  • (30)
  • 3.3k
  • (38)
  • 3.1k
  • (74)
  • 3.5k
  • (26)
  • 1.9k
  • (49)
  • 1.9k
  • (42)
  • 2.5k
  • (44)
  • 2.2k