મુખર

મુખર માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@mayurshrimali4678

(176)

39

33.5k

88.5k

તમારા વિષે

"મૌન રહી શકું નહીં, માણસ છું, મશીન નહીં."