મુખર

મુખર માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@mayurshrimali4678

(176)

39

32.5k

86.6k

તમારા વિષે

"મૌન રહી શકું નહીં, માણસ છું, મશીન નહીં."

    • 1.3k
    • 2k
    • 2.4k