મનોજ નાવડીયા

મનોજ નાવડીયા માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@manojnavadiya7402

(768)

48

42.5k

153.7k

તમારા વિષે

હું પણ વહેતો રહું, તો નિર્મળ જળ રહું. પ્રથમ પુસ્તક, વિશ્વ ખોજ, બીજુ પુસ્તક, હિતકારી. Working as a Manager Mechanical maintenance in Reliance industries ltd, Jamnagar. I believe in living a Simple life. હું સામાન્ય જીવન જીવવામાં માનું છું. Life qoutes, 1. In the joy of others lies our own (બીજાના આનંદમાં જ આપણુ સુખ રહેલું છે), 2. જે વ્યક્તિ નુ અંતઃકરણ પવિત્ર છે, વિચાર અને આચાર હકારાત્મક છે. એ સર્જનહારનુ પ્રિય પાત્ર છે, આવી વ્યક્તિઓને ઈશ્વર સતકર્મ માટે નિમીત બનાવે છે.

  • 870
  • 840
  • 1.3k
  • (11)
  • 2.2k
  • 3.1k
  • 1.7k
  • 2k
  • 1.7k
  • (11)
  • 2.2k
  • 2.1k