મેહુલજોષી જન્મભૂમિ મહિસાગર અને કર્મભૂમિ અમરેલી..... ગણિત વિજ્ઞાન વિષયનો શિક્ષક હોવા છતાં ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવું ગમે. ક્યારેક કોઈ વિષયે ઉંડાણથી વિચારતો હોવ અને એવું લાગે કે આ મુદ્દાના સંયોજનથી વાર્તા,નિબંધ,કે લેખ બની શકે એમ છે અને એ લખાણ હું ખુલ્લું મુકુ તો વાંચવાના શોખીન મિત્રોને પસંદ આવી શકે છે,તો એવા વિષય પર સમય કાઢીને લખતો હોઉં છું. નિયમિત લખાતું નથી,પરંતુ થાય એટલું લખીને મુકતો હોઉં છું. પ્રોફેશનલ લેખકોની યાદીમાં મારૂ નામ હોય એવું સ્વપ્ન પણ સેવતો નથી. હા વાચકો ને ગમે એવું લખવાનો પ્રયત્ન કરૂ.