મારુ નામ જયેશ ગાંધી . મારુ ગામ દરાપુરા,તા.પાદરા .NO.998932829 નાનપણ થી વાંચન અને લેખન નો શોખ હતો. ચમ્પક ,ફૂલવાડી ,ચિત્રલેખા થી શરૂવાત વાંચન ની કરી હતી અત્યારે જોબ ની સાથે હું જાતે લખું છું અને બુક વાંચું છું એજ મોટી વાત છે. મને ગુજરાતી ભાષા ગમે અને ગુજરાતી નાટક. તેમજ ચેસ મારી પ્રિય રમત છે ગઝલ, કવિતા ,અને જુના ગીતો મને પસંદ છે.

  • (13)
  • 1.2k
  • (14)
  • 2.3k
  • (16)
  • 2.3k
  • (21)
  • 3k
  • 1k
  • 1.8k
  • 1.2k
  • 1.1k
  • 1.2k
  • 1.8k