પ્રોફેશનલ લાઈફમાં એક પિડિયાટ્રિશ્યન છું. પણ અરબન ગુજરાતી વાર્તા લખવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ જ મારુ પેશન છે. કનૈયાલાલ મુનશીજી અને ખાસ કરીને તેમની રચના "ગુજરાતનો નાથ" મારા માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત રહી છે. "હેલ્યુસિનેશન" નામની મારી રહસ્યમયી રચના પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત પણ થઈ છે. મારી ૪ નવલિકાઓને દિવ્ય ભાસ્કરના "રસરંગ" કૉલમમાં સ્થાન મળ્યું છે.મારી વાર્તાની ફિડબેક તમે મને આ નંબર અથવા આ મેઈલ વડે પહોંચાડી શકો છો. વાચકો હંમેશા મને સ્ટોરી લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 9033017576 udavatherat93@gmail.com

  • 594
  • 842
  • 2.1k
  • (17)
  • 1.6k
  • (17)
  • 1.7k
  • (17)
  • 1.8k
  • (15)
  • 2.4k
  • 1k
  • 1.3k
  • 1k