પ્રોફેશનલ લાઈફમાં એક પિડિયાટ્રિશ્યન છું. પણ અરબન ગુજરાતી વાર્તા લખવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ જ મારુ પેશન છે. કનૈયાલાલ મુનશીજી અને ખાસ કરીને તેમની રચના "ગુજરાતનો નાથ" મારા માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત રહી છે. "હેલ્યુસિનેશન" નામની મારી રહસ્યમયી રચના પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત પણ થઈ છે. મારી ૪ નવલિકાઓને દિવ્ય ભાસ્કરના "રસરંગ" કૉલમમાં સ્થાન મળ્યું છે.મારી વાર્તાની ફિડબેક તમે મને આ નંબર અથવા આ મેઈલ વડે પહોંચાડી શકો છો. વાચકો હંમેશા મને સ્ટોરી લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 9033017576 udavatherat93@gmail.com

  • (16)
  • 568
  • (15)
  • 500
  • (15)
  • 546
  • (15)
  • 782
  • 294
  • 290
  • 256
  • (11)
  • 600
  • 276
  • 308