Dharvi Thakkar

Dharvi Thakkar

@dharvithakkar7611

(119)

19

15.6k

47.6k

તમારા વિષે

મારી કલમ ને કોઈના કેરેક્ટર સાથે નિસ્બત નથી... જે લખું છું એ માત્ર કલ્પના છે કોઈ ની કે મારી કિસ્મત નથી વધુ વિગત માટે ~ instagram / dharvi_thakkar