જે શબ્દો વર્ષોથી હોઠોમાં કેદ રહ્યા હતા એને જ કાગળ પર ઉતારી વાર્તા બનાવતા શીખી છું હું. વેબસિરીઝ, વાર્તાઓ અને કવિતાઓ ફક્ત શોખ નહિ. હોવાનો પર્યાત છે મારો. આમ તો ડિજિટલ માર્કેટીંગમાં ક્રિએટીવ રાઇટર છું. પણ શબ્દોની દુનિયામાં રત રહું છું.

  • (29)
  • 906
  • (23)
  • 880
  • (19)
  • 792
  • (29)
  • 948
  • (24)
  • 808
  • (26)
  • 1.1k
  • (45)
  • 2k
  • (46)
  • 1.2k
  • (36)
  • 1.2k
  • (34)
  • 1.1k