હમણાં જ ઉમેરવામાં આવેલા શ્રેષ્ઠ વિડિઓઝ

 • વન-વે || One Way

 • 1st Friday with KD Live - March 2021

 • 1st Friday KD Live with Chintan Thakkar - Talks

 • 1st Friday with KD Live | Best Gujarati Comedy

 • Pressure Cooker || Gujarati Short Film

 • LIFT | Best Gujarati Short Film | SJ Film Factory

 • Complete Circle | Short Flim Broken Box Filmz

 • Whistle | Short Film

 • Untouched | A Touching truth - Short Film

 • An Important Letter - a short film

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • BHAGINI | The infinite love

 • ગુજરાતી સ્ટોનર

 • ગુજ્જુ ગાય્ઝ આફ્ટર બ્રેકઅપ

 • શ્રી રમેશ તન્ના | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • શ્રી પ્રતાપ સિંહ ડાભી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ