હરીશ પીઠડીયા

હરીશ પીઠડીયા

@pxnxrnvq5029.mb

(72)

4

8.2k

18.3k

તમારા વિષે

આમ તો ઘણા સમય વાંચન સાથે જોડાયેલ છું અને હાલ માં બધા ના પ્રતિભાવ થી લેખન તરફ ની એક દોડ મૂકી છે અને આપ સહુને મારી લઘુકથા,નવલકથા,પ્રેમકથા વગેરે પીરસતો રહીશ બસ આપ સહુનો પ્રતિભાવ આપતા રેહસો...............9724775982