નમસ્તે વાચકમિત્રો,હું પ્રવિણા. મને વાંચવાનો, લખવાનો અને પેઈન્ટિંગ્સનો શોખ છે. હું અલગ અલગ વિષયો પર લખું છું. પ્રેમકહાની, સસ્પેન્સ થ્રિલર, ટૂંકી વાર્તા તેમ જ લેખો લખવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો છે. આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપવાનું ચૂકશો નહીં. ખૂબ આભાર.

  • (15)
  • 326
  • (20)
  • 506
  • (18)
  • 576
  • (19)
  • 600
  • (19)
  • 864
  • (23)
  • 710
  • (15)
  • 586
  • (23)
  • 672
  • (21)
  • 738
  • (25)
  • 768