મારુ નામ ડો. કિંજલ કાપડિયા છે. હુ ફિઝિયોથેરપિસ્ટ છુ. નાનપણથી ગઝલ અને નવલકથા લખવાનો બહુ શોખ છે. આ મારી પહેલી નવલકથા છે, જે વાચકો ને ગમે એવી ઈચ્છા રાખુ છુ..

  • 194
  • 376
  • 456
  • (13)
  • 1.3k
  • (11)
  • 508
  • 549
  • (14)
  • 599
  • (12)
  • 478
  • 595
  • (15)
  • 669