શ્રી પ્રફુલ્લ કાનાબાર સન ૨૦૦૨ થી લેખન ક્ષેત્રે કાર્યરત છે.તેમની અત્યાર સુધીમાં ૧૭૫ નવલિકાઓ તથા દસ લઘુનવલ દેશ વિદેશના અખબારો તથા મેગેઝીનોમાં પ્રકાશિત થઇ ચૂકેલ છે.જેમાં ગુજરાત સમાચાર, દિવ્ય ભાસ્કર,સંદેશ,મિડ-ડે,મુંબઈ સમાચાર,ગુજરાત સમાચાર (UK), ગુજરાત ટાઈમ્સ(USA),ચિત્રલેખા,અભિયાન, અખંડઆનંદ,જનકલ્યાણ, નવચેતન,ગુજરાત,ઉત્સવ,કોકટેલ ઝિંદગી, ફીલીંગ્સ, સ્ત્રી પારિજાત, માર્ગી તથા લાવણ્ય નો સમાવેશ થાય છે. અમદાવાદ આકાશવાણીમાં તેમની અનેક નવલિકાઓને સ્થાન મળી ચૂકેલ છે.ગુજરાતની વિવિધ મેગા વાર્તાસ્પર્ધાઓમાં તેમની કુ

  • 759
  • (57)
  • 2.6k
  • (39)
  • 2.6k
  • (34)
  • 1.9k
  • (38)
  • 2.1k
  • (35)
  • 2.3k
  • (37)
  • 2.3k
  • (31)
  • 2.6k
  • (36)
  • 2.7k
  • (36)
  • 2.2k