કંઈક શીખવાનો પ્રયાસ, કંઈક લખવાનો પ્રયાસ. હુ મારા મન ના વિચારો 'માતૃભારતી અેપ' ના માધ્યમ થી તમારી સમક્ષ રજૂ કરુ છુ, વાચવા બદલ આપ સૌ મિત્રો નો આભાર ! કોઇ પ્રકાર ની ભૂલ, ક્ષતિ કે ખામી હોય તો કમેન્ટ્સ અથવા મેસેજ કરી જણાવશો. આર્ટિકલ ગમે તો લાઇક, કમેન્ટ્સ અને શેર કરજો ધન્યવાદ.

    • (17)
    • 557
    • (14)
    • 350