Kunjal Pradip Chhaya

Kunjal Pradip Chhaya માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@kunjkalravgmailcom

(641)

GANDHIDHAM KUTCH

20

33.1k

127.8k

તમારા વિષે

કુંજલ પ્રદીપ છાયા, ગાંધીધામ કચ્છથી, ફેશન ડિઝાઈન ડિપ્લોમાનો અભ્યાસ. દરેક પ્રકારની કળાઓ અને ભાષાઓ શોખ. આર્ટ-હોબી વર્કશોપ ચલાવું છું.. જન્મથી બરડ હાડકાંની બિમારીને લિધે શારીરિક તકલિફ હોવાથી. “લિટલ એંજલ”નાં હુલામણાં નામથી મિત્રો વચ્ચે ઈંન્ટરનેટ જગતમાં ઓળખાઉં છું. વિલ્ચેરનાં પૈડાંને કમજોરી સમજવાને બદલે પોતાના વિચારો અને આત્મવિશ્વાસથી દુનિયા સર કરવી છે. અગાઉ મમતા મેગેઝિન, વતનનો વારસો તથા કચ્છનાં અખબરોમાં અને ગુજરાતી વેબસાઈટમાં મારા લેખ અને વાર્તાઓ પ્રગટ થઈ છે કવિતાઓ અને વાર્તાઓ લખીને મનનાં વિચારોને શાબ્દિક રવ આપું છું કે જેને હું કુંજકલરવ ઉપનામથી લખું છું. email: kunjkalrav@gmail.com blog: https: kunjkalrav.wordpress.com I m Kunjal Pradip Chhaya. By study I m fashion Designer. Dealing in handicrafts n traditional dreeses n kurties Taking English speaking n art n craft hobby classes by my home.. Trying to be serious writer writing with pen name “D little Angel” writing in my blog follow as kunjkalrav.wordpress.com.. . Basically from Gandhidham kutch Gujarat. . -Physically challenge with ostrio gi

  • (58)
  • 17.5k
  • 7.9k
  • (30)
  • 7.4k
  • (34)
  • 6.2k
  • (56)
  • 18.7k
  • (47)
  • 5.7k
  • (26)
  • 9.2k
  • (36)
  • 4.3k
  • (19)
  • 2.9k
  • (36)
  • 4.7k