Urvisha Vegda

Urvisha Vegda

@journalistuv5505

(62)

7

6.9k

26.3k

તમારા વિષે

(Journalist UV)..... Reporter.....News Anchor.......Content writer....

  • 1.4k
  • 3.8k
  • (15)
  • 4.2k
  • 3.8k
  • (12)
  • 3.4k
  • 3.9k
  • (11)
  • 5.7k