મારું નામ જયદીપ તારપરા છે, મને લખવા વાંચવાનો ખૂબ જ શોખ છે , લખવા થી મારા વિચારો માં મને સ્પષ્ટતા દેખાય છે આ કારણે થી મને લખવું અને વાંચવું ગમે છે.....

    • (16)
    • 207
    • (13)
    • 262