મારું નામ જયદીપ તારપરા છે, મને લખવા વાંચવાનો ખૂબ જ શોખ છે , લખવા થી મારા વિચારો માં મને સ્પષ્ટતા દેખાય છે આ કારણે થી મને લખવું અને વાંચવું ગમે છે.....

    • (17)
    • 587
    • (14)
    • 882