Study: B.Sc.B.Ed. Occupation: *Secondary Teacher.(Maths Science)Matruchhaya Kanya Vidhyalay. *News Reader,Aakashvani Bhuj(Kutch) Vividh samajik sanstha sathe jodai nana paye abhiyano chalavi Lok jagruti no prayatn.. Hobby: Reading, Writing.

  • 456
  • (15)
  • 714
  • 550
  • (15)
  • 672
  • (13)
  • 494
  • 658
  • 336
  • (14)
  • 472
  • 338
  • 448