Study: B.Sc.B.Ed. Occupation: *Secondary Teacher.(Maths Science)Matruchhaya Kanya Vidhyalay. *News Reader,Aakashvani Bhuj(Kutch) Vividh samajik sanstha sathe jodai nana paye abhiyano chalavi Lok jagruti no prayatn.. Hobby: Reading, Writing.

  • 990
  • 1.4k
  • 1.6k
  • 1.6k
  • 2.4k
  • 1.7k
  • 1.9k
  • 2.2k
  • 1.8k
  • 2.6k