હમણાં જ લેખનની દુનિયામાં પા પા પગલીઓ ભરવાનું શરૂ કર્યું છે.વ્યવસાયથી હું એક તબિબ વિદ્યાર્થી છું,પરંતુ લખવાનો ગાંડો શોખ છે અને મારી કલ્પના ને કલમ વડે કંડારવાની કોશિશ કરું છું.......