મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (23)
  • 466
  • (29)
  • 566
  • (34)
  • 560
  • (35)
  • 694
  • (37)
  • 718
  • (34)
  • 736
  • (42)
  • 1.1k
  • (67)
  • 2.6k
  • (49)
  • 1.6k
  • (52)
  • 816