મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (31)
  • 340
  • (31)
  • 636
  • (33)
  • 738
  • (34)
  • 982
  • (51)
  • 1.5k
  • (21)
  • 1k
  • (16)
  • 876
  • (18)
  • 925
  • (24)
  • 967
  • (25)
  • 1.3k