મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (42)
  • 940
  • (32)
  • 838
  • (29)
  • 778
  • (34)
  • 816
  • (35)
  • 762
  • (37)
  • 882
  • (38)
  • 950
  • (35)
  • 934
  • (43)
  • 1.5k
  • (70)
  • 2.7k