હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (26)
  • 358
  • (39)
  • 496
  • (37)
  • 662
  • (22)
  • 364
  • (46)
  • 1k
  • (49)
  • 625
  • (38)
  • 541
  • (45)
  • 673
  • (59)
  • 1.3k
  • (43)
  • 706