હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (26)
  • 226
  • (34)
  • 354
  • (44)
  • 343
  • (38)
  • 423
  • (35)
  • 339
  • (25)
  • 299
  • (41)
  • 362
  • (45)
  • 502
  • (66)
  • 423
  • (31)
  • 390