મુંબઈ-સ્થિત, અને સોલ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એકાઉન્ટ-એક્સેક્યુટીવ એક સાવ જ સામાન્ય માનવી એટલે હું. લેખન-ક્ષેત્રે ખાસ કોઈ બહોળો અનુભવ ન ધરાવનાર એટલે હું. બસ..છેલ્લા અમુક મહિનાઓથી જ લેખન-કાર્ય પર હાથ અજમાવનાર એટલે હું. આપ સહુ વાંચકોના લાગણી-ભીના પ્રતિભાવોથી ખુબ જ સહજપૂર્વક પ્રોત્સાહિત થઇ જનાર એટલે હું. કરન્ટ-એફેર્સ, રાજકીય અને સામાજિક પ્રકારના નાના-નાના લેખો લખી ફેસ-બુકની વોલ પર પોસ્ટ કરવાની સાવ નગણ્ય એવી પ્રવૃત્તિ બાદ, લવ-સ્ટોરીઝ જેવા હલકા-ફુલકા વાર્તા-ક્ષેત્રે કુતુહુલતાપૂર્વક ડગ માંડનાર એટલે હું. અંગ્રેજી અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં રસ ધરાવનાર એટલે હું અશ્વિન મજીઠિયા.. તો બસ.. આ જ છે મારો ટૂંકો પરિચય.

  • (127)
  • 6k
  • (15)
  • 2.3k
  • (76)
  • 3.2k
  • (20)
  • 7.7k
  • (37)
  • 3.6k
  • (45)
  • 3.2k
  • (137)
  • 5k
  • (106)
  • 4.3k
  • (96)
  • 4k
  • (94)
  • 4.2k