SAMBHVNA GUJARATI MEGAZIN

SAMBHVNA GUJARATI MEGAZIN

@sambhvnagujaratimegazin171757

(48)

RAJKOT

3

3.7k

14k

તમારા વિષે

સંભાવના મેગેઝીન પાંચ વ્યક્તિના ગ઼પ માં ચાલતું મેગેઝીન. દર મહીને નવું સાહિત્ય લાગણીઓના રસપાન સાથે અવનવા સ્વાદ સાથે માણો તમારા જીવનની અનુભવેલી અને કંઈક મનમાં ધરબાયેલી મીઠી મધુરી યાદો.... praful patel - 9428156298 Vijay Trambadiya - 9825285711 Kirti Trambadiya 9429244019 Arti Ukani - 9429047515 Ranu Patel - 9408908619

  • (18)
  • 5.7k
  • (16)
  • 3.8k
  • (14)
  • 4.5k