Rushik Borad

Rushik Borad

@rushikboradgmailcom

(21)

સુરત કે અમદાવાદ કે ગાંધીનગર

2

1.3k

8k

તમારા વિષે

હું જીવન માં મને ગમતો બધો જ અનુભવ કરવા માંગુ છુ.અને આગળ વધવા ની ઈચ્છા રાખું છુ. તેમાં કોઈક સારી બૂક લખવી એ મારું સવપ્ન છે જે હું જરૂર પૂરું કરીશ......

    • 4.4k
    • (17)
    • 3.6k