Dr.Pratik Nakum

Dr.Pratik Nakum

@pratiknakum6278

(28)

5

5.4k

22.6k

તમારા વિષે

Medical Officer (PDU gov.Hospital rajkot)(BHMS) Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery , સાથે સાથે લખવાનો પણ શોખ છે.Poet,Literary Colonal ,Philosopher ,Motivational Speaker, Writer , orater, Dwarkadhish Lover , INDIAN ARMY , insta id @pratik nakum

    • 4.2k
    • 3.2k
    • 5.4k
    • 3.5k
    • 6.2k