Pratik Polra

Pratik Polra

@polrapratik007gmailc

(18)

4

3.5k

16.9k

તમારા વિષે

ગુજરાતી બોલવું, ગુજરાતી લખવું, ગુજરાતી ખાવું, ગુજરાતી ગાવું.....રોમ રોમમાં વસે ગુજરાતી....... Instagram ID - pratik_polra

    • 3k
    • 2k
    • 7.5k
    • 4.4k