Laghar vaghar amdavadi

Laghar vaghar amdavadi માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@pandit51

(338)

Ahmedabad

13

17.3k

67.4k

તમારા વિષે

મારું નામ છે ભીષ્મક પંડિત , વ્યવસ્થિત લઘર વઘર અમદાવાદી નાં તખલ્લુસ સાથે લખું છું આટલું મોટું નામ એટલે રાખ્યું કે પિતાજી ની ઈચ્છા છે કે હું નામ મોટું કરું , હું ગુજરાતી જોડાયેલ એક વર્ષ થી પણ વધુ થઇ ગયું છે જેમાં મારી રેગ્યુલર કોલમ લઘરી વાતો લખું છું જે મુખ્યત્વે હાસ્ય અને વ્યંગ પર આધારિત છે .

  • (36)
  • 6.8k
  • 8.7k
  • (16)
  • 4.2k
  • (54)
  • 7.8k
  • (19)
  • 3.4k
  • (32)
  • 4.6k
  • (45)
  • 5.6k
  • (36)
  • 4.5k
  • (28)
  • 3.1k
  • (27)
  • 6.9k