જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

  • (8)
  • 868
  • (7)
  • 567
  • (6)
  • 650
  • (22)
  • 1.2k